รับสร้างเรือนไทยโบราณ
Building Original Thai House

“เรือนไทยล้านนา เรือนไทยสำเร็จรูป ซ่อมแซมเรือนไทยเก่า แกะสลักงานไม้”

วิถีชีวิตแบบไทย ดำรงไว้ซึ่งฝีมือช่างไทยแบบโบราณ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น รักษาไว้เพื่อ เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย แก่คนรุ่นหลังได้จดจำชั่วลูกชั่วหลาน เราพร้อมมอบคุณค่า อันคู่ควรกับการเป็นเจ้าของ แสดงออกถึง “ความเป็นไทย” มั่นคงและมั่งมี สร้างด้วยช่าง ฝีมือผู้ชำนาญงาน จาก “อยุธยา” ต้นตำหรับของเรือนไทยภาคกลางปลูกสร้างด้วยไม้ที่มี คุณภาพ ได้รับความนิยมและมีชื่อ เป็น มงคล เช่น ไม้สักทอง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้ชิงชัน ไม้มะค่าโมงไม้มันปลา ไม้ตะแบก เป็นต้น

รับสร้างบ้านทรงไทย ซ่อมแซมเรือนไทยเก่า

รับสร้างบ้านทรงไทย

สนใจโทร 081-2789895

Line ID : คลิก !!

แบบบ้านของเรา

เรือนไทย-02 รับสร้างบ้านทรงไทย
แบบ้านเรือนไทย-01 รับสร้างบ้านทรงไทย

เรือนแฝด

เรือนไทย-01 รับสร้างบ้านทรงไทย
แบบ้านเรือนไทย-02 รับสร้างบ้านทรงไทย

เรือนหมู่

เรือนไทย-03 รับสร้างบ้านทรงไทย
แบบ้านเรือนไทย-03 รับสร้างบ้านทรงไทย

เรือนเดี่ยว

เรือนไทยโบราณ

รับซื้อ-ขายบ้านไม้เก่า
รับสร้างบ้านไม้ บ้านทรงไทย

ต้นตำหรับบ้านทรงไทยภาคกลาง
ปลูกสร้างทั้งไม้เก่าและใหม่

เรือนพุฒตาล

เรือนไทยหมู่

เรือนไทยน็อคดาวน์

บ้านโบราณบ้านเก่า

เรือนพระยาบันลือ

เรือนคุณปริอุทัยธานี

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)